Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Sídlo: Tmaň čp. 200, 267 21 Tmaň

IČO 186 00 239

Společnost Velkolom Čertovy schody, akciová společnost vznikla 21.6.1991, po privatizaci společnosti Králodvorské cementárny n.p., kdy se stal výrobní podnik Králodvorská cementárna vlastnictvím společnosti Heidelbergcement a Vápenku Čertovy schody, která byla do té doby součástí Králodvorských cementáren, zprivatizovala společnost Lhoist.

Více informací

Mimořádná valná hromada se uskuteční 23. 5. 2023 v 10:00 na adrese Beroun 660, 266 01 Beroun.
Pozvánka (ke stažení ve formátu .pdf)

Protinávrh akcionáře VLČS k bodu 3 pořadu jednání VH VLČS dne 23.5.2023.
Protinávrh (ke stažení ve formátu .pdf)

Valná hromada se uskuteční 21. 6. 2023 v 10:00 v sídle společnosti Tmaň 200, 267 21.
Pozvánka (ke stažení ve formátu .pdf)

Telefon

(+420) 311 657 300

Ředitel společnosti a závodní lomu: Ing. Novák Igor