Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Sídlo: Tmaň čp. 200, 267 21 Tmaň

IČO 186 00 239

Telefon

(+420) 311 657 300

Ředitel společnosti a závodní lomu: Ing. Novák Igor