Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Sídlo: Tmaň čp. 200, 267 21 Tmaň

IČO 186 00 239

Vlečka

Vápenec byl k berounským a králodvorským vápenkám a cementárnám dopravován od roku 1898 úzkorozchodnou kolejovou dráhou, vedoucí z Koněprus přes Tetín do Berouna a Králova Dvora. V souvislosti s výstavbou Velkolomu a Vápenky Čertovy schody bylo jasné, že tato malodráha nebude schopna poskytnout požadovanou přepravní kapacitu, a v roce 1957 byla zahájena stavba nové vlečky, vedoucí údolím Suchomastského potoka do Králodvorské cementárny. Vlečka zahájila provoz v září 1960.

Vlečka je tvořena třemi obvody – Předávací kolejiště v žst. Beroun, Spojovací traťová kolej, Vnitrozávodní kolejiště vlečky na Vápence Čertovy schody.

Celková stavební délka vlečky je 16 025m. Vlečka je zaústěna do celostátní dráhy v žst. Beroun, seřaďovací nádraží, výhybkou č. V9 v km 40,333 (= 0,000 km vlečky) a dále pak výhybkou č. 213 v km 39,550. Místo styku vlečky a celostátní dráhy je km 40,333 trati Praha – Plzeň. Mezník styku drah – hranice pro zajištění provozuschopnosti dráhy, organizování drážní dopravy mezi dráhou celostátní a vlečkou je námezník výhybky č. V9 a námezník výhybky č. 213. Návěst Hranice provozovatele dráhy (Hraničník) je umístěna v místě styku drah v úrovni koncového styku odbočných větví výhybek č. V9 a č. 213.


Nejvyšší povolená rychlost na vlečce je ve spojovací traťové koleji 30 km/h a v ostatních obvodech vlečky 20 km/h.


Vlečka je vybavena třemi kolejovými vahami, 2x statickou váhou a 1x dynamickou průjezdnou váha. Všechny váhy mají oprávnění obchodního vážení.

 

P1020534.JPG


Vlečka disponuje celkem 5-ti motorovými lokomotivami: 4 x řady 740 a 1 x řady 704, 4 lokomotivy jsou remotorizovány spalovacím motorem CAT a jedna je s původním motorem ČKD, dále pak 1 x motorový universální vozík MUV 69.9 s hydraulickou rukou Fassi určený na údržbu vlečky. Vlečka má samostatnou čerpací stanici (Bencalor) o objemu 25.000mᶟ. Dále je vlečka vlastníkemm 130 železničních vozů o objemu 80mᶟ řady Uacns, 124 železničních vozů řady Uacs (Raj) a 45 železničních vozů řady Tds (kryté zastřešené vozy) pro přepravu kusového vápna.

Sdělení o nepřístupnosti vlečky

Telefon

(+420) 311 657 300

Ředitel společnosti a závodní lomu: Ing. Novák Igor