Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Sídlo: Tmaň čp. 200, 267 21 Tmaň

IČO 186 00 239

Životní prostředí

Velkolom čertovy schody leží v Chráněné krajinné oblasti Český kras.

 

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 na základě expertíz, ve kterých byly zohledněny vědecké, ochranářské a těžební aspekty. Z těchto studií mimo jiné vyplynulo, že těžbou se odkrývají jedinečné geologické profily, bohatá paleontologická naleziště a významné krasové jevy. Těžbou odkryté jedinečné fenomény významně prohloubí poznatky o geologicky mimořádně ceněné oblasti Barrandienu. Geologické jevy bude možné za definovaných podmínek zachovat i po ukončení těžby pro příští generace. Tyto argumenty vedly k začlenění existujících dobývacích prostorů (DP Koněprusy a DP Suchomasty I) do CHKO Český kras.


V roce 1996 bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o koncepci dalšího postupu a rozvoji těžby a byla přijata zásadní strategie v oblasti sanačních a rekultivačních prací. Vzhledem k tomu, že do té doby žádná strategie v tomto směru neexistovala a sanační práce byly prováděny spontánně a nikoliv programově, bylo rozhodnuto, že další postup bude rozdělen do tří základních etap:


1) Krátkodobá etapa pro roky 1997 až 1999 - sanace a rekultivace jižní a západní stěny lomu VČS-západ (výsledky jsou zřetelné již nyní).


2) Střednědobá etapa pro období po 2002 až cca 2050 - dokončit sanaci a rekultivaci v Husákovu lomu, pokračovat se sanačními a rekultivačními pracemi v lomu VČS-západ souběžně s postupující těžbou až do doby ukončení těžby, vytvarování dna lomu včetně jeho zatopení.


3) Dlouhodobá etapa po roce 2050. Zpřístupnit veřejnosti lom VČS-západ po jeho zatopení.


4) Se zainteresovanými stranami stanovit koncepci postupu těžby pro celý DP Suchomasty I včetně zásad pro závěrečnou sanaci a rekultivaci vytěženého prostoru.

 

zivotni-prostredi (Custom).jpg

Telefon

(+420) 311 657 300

Ředitel společnosti a závodní lomu: Ing. Novák Igor