Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Sídlo: Tmaň čp. 200, 267 21 Tmaň

IČO 186 00 239

Ložisko Kosov

Základní surovinou pro výrobu cementu je vápenec, v ideálním případě s obsahem uhličitanu vápenatého 75-80%. Pokud je pro potřeby cementárny těžen kvalitnější vápenec, je nutné ho míchat s tzv. korekční surovinou, což je některá z hornin s vysokým obsahem hliníku a křemíku. To byl případ i Králodvorské cementárny, která těžila do konce 80. let 20. století hlavně čisté devonské koněpruské vápence (od 90. let 20. století k výrobě cementu používala pouze těžěbní odpad z Velkolomu Čertovy schody) a k nim jako korekční surovinu silurské vápence a břidlice.


Od roku 1909 až do roku 1941 byla korekční surovina těžena v lomu Kosov. Původně byla surovina do cementárny dovážena koňskými povozy, od roku 1911 byl lom spojen s cementárnou lanovou dráhou. Surovina byla nakládána parním nakladačem a poté odvážena koňmo po železniční drážce k překládací stanici.


Od roku 1941 byla korekční surovina těžena v lomu Břidla situovaném přímo nad cementárnou. Vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám byla těžba v lomu ukončena v roce 1954 a západně od lomu Kosov byl otevřen nový lom nazvaný Kosov-západ. Ten byl s cementárnou spojen 815 m dlouhou dopravní štolou. V tomto lomu probíhala těžba až do roku 2003, kdy byla výroba cementu v Králově Dvoře ukončena. Lom je v současné době ve stavu zajištění.

Telefon

(+420) 311 657 300

Ředitel společnosti a závodní lomu: Ing. Novák Igor